Ondertekenaars Wbb

De TCB geeft advies aan overheden. Op de eerste plaats aan de ondertekenaars van de Wet bodembescherming (Wbb). Dat zijn de huidige ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM).

Andere overheden

Ook andere overheden of uitvoeringsinstanties kunnen om advies vragen. Een dergelijke adviesaanvraag verloopt via het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bij het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen van bepalingen uit de Wbb is advies van de TCB verplicht.

Algemeen publiek

De adviezen van de TCB zijn technisch-wetenschappelijk maar geven vaak ook een overzicht van beleid. Hierdoor vervult de TCB een brede rol bij de kennisoverdracht op het gebied van bodem. Alle adviezen, publicaties en achterliggende rapporten zijn openbaar.

design by Het Lab | build by nieta