De Technische commissie bodem (TCB) heeft kennis genomen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER structuurvisie schaliegas. Winning van schaliegas kan grote gevolgen hebben voor (gebruiksmogelijkheden van) de Nederlandse bodem en ondergrond. De commissie is dan ook positief gestemd over het voorgestelde beoordelingskader dat ten behoeve van de planMER is opgesteld, maar vraagt voor een aantal punten aandacht, omdat deze relatief onderbelicht blijven in de notitie. Het gaat daarbij om:

· Grondwater
· Ruimtebeslag en cumulatieve effecten van schaliegaswinning
· Verlaten van boorlocaties
· Verkenning nut en noodzaak.

S512014_reactie_cNRD_planMER_Structuurvisie_schaliegas.pdf

design by Het Lab | build by nieta