De TCB vindt dat het belang van de bodem zich verzet tegen de door EZ voorgenomen vrijstelling van het uitrijverbod voor dierlijke mest. Dit omdat het risico op uitspoeling van nutriƫnten groot is bij najaarsaanwending. De kwaliteit van grond- en oppervlaktewater geeft geen aanleiding het bestaande mestbeleid te versoepelen. Vanuit het oogpunt van plantenvoeding kan een late kalium- en stikstofgift gewenst zijn. Het heeft de voorkeur dat hierbij kali- en stikstofkunstmest wordt ingezet, omdat met drijfmest ook fosfaat worden toegevoegd. Daaraan is geen tekort en fosfaat is een schaarse grondstof. Bovendien is ongeveer de helft van de stikstof in drijfmest niet direct opneembaar door het gewas omdat het organisch gebonden is en waardoor het te laat beschikbaar komt.
Naar volledig document

design by Het Lab | build by nieta