A9R43B7 nieuwDe algemeen secretaris van de TCB Joke van Wensem heeft de Herb Ward Exceptional Service Award gekregen van de  Amerikaanse Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC, http://www.setac.org/?page=SETACAwardHerbWard). Joke krijgt deze prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt, voor haar verdiensten voor de ‘SETAC-gemeenschap’. Ze heeft zes jaar lang  bestuursfuncties bekleed, waaronder het voorzitterschap van de Europese tak van SETAC, en heeft een groot aantal hand-en-span diensten voor de vereniging verricht. Inhoudelijk heeft ze zich sterk gemaakt voor de onderwerpen bodem, ecologische risicobeoordeling van bestrijdingsmiddelen en ecosysteemdiensten. Joke gaat de prijs in mei 2016 ontvangen op het SETAC Europe congres in Nantes.

 

design by Het Lab | build by nieta