pdf A070(2011) Advies Kennisstructuur ondergrond

Om de kansen te benutten die de ondergrond biedt, hebben decentrale overheden kennis nodig van de ondergrond. De bestaande kennisstructuur voor de bodem biedt daarvoor een goede basis en continuering ervan wordt aanbevolen. De TCB ondersteunt het voorstel om te komen tot een expertisecentrum of –netwerk voor de ondergrond. De TCB onderscheidt in dit advies verschillende soorten kennis en benoemt de meest geëigende bestuurlijke niveaus voor de kennisorganisatie.

design by Het Lab | build by nieta