pdf A050(2009) Advies Duurzaam gebruik van de bodem voor WKO

Minister Cramer heeft de TCB gevraagd naar haar inzichten en ideeën over duurzaam gebruik van de bodem voor warmte- koudeopslag (WKO) en naar de invulling van randvoorwaarden van WKO. De minister stelde deze vragen naar aanleiding van het rapport van de Taskforce WKO. De TCB heeft in haar advies een duurzaamheidsafweging voor WKO gemaakt, aan de hand van de invalshoeken die de TCB eerder adviseerde in het preadvies Duurzaam gebruik van de ondergrond (A043). In deze afweging komt onder andere aan de orde dat ‘koude’ de belangrijkste waarde van het grondwater is, en dat deze behouden moet blijven. Dit vraagt om een adequate sturing op de temperatuur- en energiebalans van WKO met een maximale temperatuur van het retourwater van 25 °C. De TCB vindt ook dat gebruik van de bodem, zoals bij WKO, goed moet renderen. Een integraal proces van ontwerp, aanleg en beheer van de gehele installatie (zowel de ondergrondse als bovengrondse delen) draagt bij aan het behalen van een hoger rendement. Gesloten systemen ziet de TCB niet als een duurzaam gebruik van de ondergrond.

design by Het Lab | build by nieta