pdf A075(2012) Advies Vrijstelling winderosie

De TCB is gehoord over de vrijstelling winderosie. De staatssecretaris van EL&I heeft besloten om tot 1 juni aanstaande vrijstelling te verlenen van de verplichting tot emissiearme aanwending van drijfmest voor ondernemers met een veenkoloniaal bouwplan in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel. Hierdoor kunnen zij winderosie bestrijden door een laag drijfmest op de bodem aan te brengen. De TCB adviseert negatief over deze vrijstelling. De landbouw levert een grote bijdrage aan de hoge ammoniakemissie in Nederland, die pas sinds kort net onder het met de EU afgesproken plafond blijft. Er zijn alternatieven voor winderosie, zoals papiercellulose. De TCB vraagt ook aandacht voor preventie van erosiegevoeligheid door bodembeheermaatregelen. De vrijstelling ontmoedigt voor het tweede achtereenvolgende jaar het doen van investeringen in de verdere ontwikkeling en toepassing van duurzamere alternatieven voor de bestrijding van winderosie.

design by Het Lab | build by nieta