pdf A079(2012) Advies Contaminanten en pathogenen in meststoffen

Dit advies, uitgebracht op 5 september 2012, heeft de milieunormen voor contaminanten en pathogenen van niet-dierlijke meststoffen als onderwerp. De TCB heeft hierover advies uitgebracht naar aanleiding van ontwikkelingen in de Europese Unie die van grote invloed kunnen zijn op de Nederlandse regelgeving en de import- en exportmogelijkheden voor meststoffen. De TCB vindt dat een gedegen evaluatie moet worden uitgevoerd van normen voor contaminanten in meststoffen. Het ligt dan voor de hand om de huidige normen voorlopig te handhaven omdat het ongewenst is om Europese normen in te voeren, die mogelijk later in Nederland moeten worden verscherpt als gevolg van de resultaten van de in Nederland uitgevoerde evaluatie. Anderzijds vindt nu al accumulatie plaats van koper- en zinkgehaltes in landbouwbodems en is verdere accumulatie niet gewenst omdat dit kan leiden tot een verslechtering van de kwaliteit van bodem, grond- en oppervlaktewater en landbouwgewassen.

design by Het Lab | build by nieta