pdf A083(2013) Advies Beoordeling onderzoeksvoorstel VBBM en NFW

De TCB heeft geadviseerd over een onderzoeksvoorstel van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) en de Noordelijk Friese Wouden (NFW). Voor het onderzoek is ontheffing nodig van de verplichting tot emissiearme aanwending van drijfmest (artikel 5 Besluit gebruik meststoffen). De staatssecretaris van Economische Zaken heeft gevraagd of het onderzoeksvoorstel voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een dergelijke ontheffing en of de uitvoering van het onderzoek vergt dat aan 75 bedrijven ontheffing wordt verleend. De TCB heeft geconstateerd dat het onderzoeksvoorstel niet voldoet aan de voorwaarden. Het onderzoeksvoorstel is onvoldoende duidelijk en onderbouwd, niet innovatief en het is niet aannemelijk dat het onderzoek zal leiden tot het beoogde onderzoeksresultaat. De noodzaak tot de gevraagde omvang van het onderzoek op 75 bedrijven is in het onderzoeksvoorstel niet onderbouwd

design by Het Lab | build by nieta