pdf A088(2013) Advies verzoek verlenging uitrijperiode

De leden van de VVD-fractie van de Tweede Kamer hebben de staatssecretaris van EZ gevraagd de aanwendperiode voor dierlijke met drie tot vier weken te verlengen, voor zowel de akkerbouw als de veehouderijsector. Dit in verband met het koude voorjaar en daardoor de verlate start van het groeiseizoen. De Technische commissie bodem beoordeelde deze vraag op verzoek van de staatssecretarissen van EZ en IenM. De TCB vindt dat in de akkerbouw vooralsnog gebruik kan worden gemaakt van de optie om tussen 1 augustus en 1 september dierlijke mest aan te wenden, verplicht gevolgd door het telen van een groenbemester. De TCB stelt voor om een eventuele verlenging tot 15 september te laten afhangen van de weersomstandigheden gedurende de komende weken. Indien tot deze verlenging wordt besloten, moet ook dan de teelt van een groenbemester als voorwaarde worden gesteld. De TCB concludeert dat verlenging van de uitrijperiode op grasland niet gemotiveerd kan worden vanuit ‘extreme weersomstandigheden’ dit voorjaar in combinatie met landbouwkundige noodzaak.

design by Het Lab | build by nieta