pdf A089(2013) Advies Vernietiging grasland

Vanuit het landbouwbedrijfsleven is aan de staatssecretaris van Economische Zaken gevraagd om - in afwijking van de bepalingen van het Besluit gebruik meststoffen - toe te staan dit najaar in de zand- en lössregio grasland te vernietigen. De TCB is gevraagd om gezichtspunten over de milieukundige en landbouwkundige aspecten hiervan. Bij vernieuwing van grasland wordt meestal de bestaande graszode gescheurd en vervolgens nieuw gras ingezaaid. Hierbij komt stikstof vrij, dat na scheuren in het voorjaar weer grotendeels wordt opgenomen door het nieuwe gras. Bij scheuren in het najaar is nog nauwelijks gewasgroei te verwachten en kan de stikstof uitspoelen. Om die reden is het vernietigen van de graszode in het najaar verboden. Een eventuele vrijstelling kan daarom ook het beste zo vroeg mogelijk in het najaar, tot uiterlijk half september, worden verleend. Daarnaast zorgt het scheuren van grasland voor een verlies van bodemorganische stof, waardoor de bodemvruchtbaarheid en de draagkracht van de bodem kan afnemen. Een alternatieve methode voor graslandvernieuwing is doorzaai. Dan blijft de grondbewerking die leidt tot mineralenverliezen achterwege. De afgelopen jaren is doorzaai steeds meer in de belangstelling komen te staan. Een eventuele vrijstelling stimuleert de gewenste ontwikkeling van alternatieven niet.

design by Het Lab | build by nieta