pdf A092(2014) Advies Normstelling voor meststoffen, van afval naar grondstof

De Technische commissie bodem adviseert over de afweging tussen het hergebruik van reststoffen als meststof en de mogelijke aanvoer van contaminanten via deze reststoffen naar de bodem. Het gaat vooral over het gebruik van compost en digestaat als bodemverbeteraar. Aanleiding voor het advies is de voorbereiding van End of Waste criteria voor bio-afbreekbaar afval en de uitbreiding van de Europese meststoffenverordening 2003/2003. Via beide initiatieven van de Europese Commissie worden normen voor contaminanten (zowel chemisch als biologisch) in meststoffen opgesteld. De voorgestelde Europese productnormen voor zware metalen zijn ruimer dan de huidige normen voor compost uit de Nederlandse Meststoffenwet. De productnormen die door de EU worden vastgesteld, zijn bindend voor de lidstaten. Deze kunnen het risico op accumulatie van contaminanten in de bodem dan alleen nader beperken door de hoeveelheid aan te voeren meststof te limiteren. Om zicht te krijgen op de gevolgen van deze veranderingen , beveelt de TCB aan om een aantal gangbare bemestingsscenario’s op te stellen. Hiermee kan worden onderzocht welke vrachten aan contaminanten (in mg/ha/jaar) in dergelijke scenario’s terechtkomen op landbouwgronden. De TCB pleit voor het voorlopig reguleren van het risico van accumulatie van contaminanten in de bodem ‘aan de achterkant’ via normen voor meststoffen in combinatie met het zoveel mogelijk voorkomen ‘aan de voorkant’ dat ingangsmaterialen van het composterings- en vergistingsproces contaminanten bevatten, via positieve lijsten.

design by Het Lab | build by nieta