pdf A099(2014) Advies Uitgangspunten afwegingssystematiek en Structuurvisie Ondergrond

De TCB heeft onlangs geadviseerd over uitgangspunten voor de Rijksstructuurvisie Ondergrond. Deze richt zich op ‘Duurzaam en efficiënt gebruik van bodem en ondergrond, waarbij benutten en beschermen met elkaar in balans zijn.’ De TCB vindt dat een duurzame omgang met de bodem kan worden gerealiseerd door waarde toe te kennen aan de ondergrond en bij het benutten van de ondergrond waarde toe te voegen. Dit vergt kennis van het functioneren van het bodemwatersysteem. Naast drinkwater en energie, behoeven thema’s als circulaire en biobased economie en gezondheid aandacht, evenals geopolitieke ontwikkelingen. Om duurzaamheid en efficiëntie te bevorderen zijn aanvullende levenscyclus- en technisch-economische analyses noodzakelijk, evenals contextscenario’s over vraag naar en aanbod van de diensten. Aandacht voor datakwaliteit, betrouwbaarheid en onzekerheden van modellen blijft essentieel. Ook wetenschap, kennis en informatievoorziening vergen een duidelijke plaats in de visie en afwegingssystematiek. Zowel feitelijke kennis en wetenschap, als ‘wat mensen bezig houdt’ zijn van belang. Een vroege investering in feitelijke kennis kan een bijdrage leveren aan een onderbouwd en sneller besluitvormingsproces.

design by Het Lab | build by nieta