pdf A080(2012) Advies Winterkoolzaad

De TCB adviseerde de staatssecretaris van EL&I over een voorgenomen vrijstelling van het verbod op het gebruik van drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib op bouwland bij de teelt van winterkoolzaad. De vrijstelling heeft betrekking op de maand augustus. Late gewassen kunnen baat hebben bij een startgift stikstof. Met drijfmest wordt echter naast stikstof ook fosfaat toegediend. De meeste Nederlandse landbouwbodems bevatten voldoende fosfaat. De TCB is daarom geen voorstander van het gebruik van drijfmest als stikstofbron voor de teelt van winterkoolzaad. A0802012_Advies_Winterkoolzaad.pdf

design by Het Lab | build by nieta