pdf A065(2010) Advies Covergisting

De Technische commissie bodem (TCB) heeft advies uitgebracht aan staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu over de gevolgen van mogelijke versoepelingen in de normen voor toelating van covergistingsmaterialen voor de kwaliteit van de bodem. Bij covergisting wordt biogas en warmte geproduceerd uit de vergisting van dierlijke meststoffen, samen met organische materialen. De reststof van de covergisting, het digestaat, kan in de landbouw als mest worden toegepast als het mengsel voor covergisting tenminste 50 procent dierlijke mest bevat. Eén van de conclusies is dat nauwelijks meetgegevens beschikbaar zijn van contaminanten in digestaat. Er zou een meetcampagne opgezet moeten worden om de gehalten aan contaminanten in digestaat te bepalen. De beïnvloeding van de bodem wordt immers bepaald door de kwaliteit van het digestaat.

design by Het Lab | build by nieta