pdf A087(2013) Advies Duurzaam stortbeheer fase 4

Dit is het derde advies van de TCB over een binnenkort te starten experiment waarbij gekeken wordt of het emissiepotentieel van verontreinigingen in stortplaatsen kan worden verminderd, zodat de nazorg voor stortplaatsen aanzienlijk kan worden beperkt. Om het emissiepotentieel te verminderen wordt het stortpakket belucht en/of geïnfiltreerd met water. Dit advies gaat over de Handreiking voor het gebruik van emissietoetswaarden, als onderdeel van de zogenaamde vaststellingsmonitoring die na afloop van het experiment zal worden uitgevoerd. Door toetsing aan de emissietoetswaarden wordt vastgesteld of het emissiepotentieel van de stortplaatsen gedurende het experiment voldoende is afgenomen. De TCB vindt een aantal verbeteringen in de genoemde Handreiking nodig. De hoofdpunten voor verbetering zijn: • het concreet aangeven bij welke uitkomsten van de monitoring het experiment niet is geslaagd; • het concreet aangeven welke vervolgmaatregelen moeten worden getroffen wanneer het experiment niet is geslaagd, waaronder de keuze om alsnog IBC maatregelen te treffen; • het concreet invulling geven aan de beoordeling van ‘blijvend voldoen’ aan de ETW’s (ofwel de lange termijn beoordeling). Daarnaast doet de TCB een aantal aanbevelingen voor aanpassing of aanvulling van de Handreiking. Ook bepleit zij om ervoor te zorgen dat de zuiveringsvoorzieningen op de stortplaats voldoende toegerust zijn om bij onverwachtse veranderingen in de samenstelling en de hoeveelheid van het percolaat een voldoende zuivering te realiseren.

design by Het Lab | build by nieta