pdf S37(1998) Advies over de concept beleidsnota 'Grond grondig bekeken'

De TCB heeft eerder een advies over het omgaan met grondstromen uitgebracht onder de titel ‘Toepassen van verontreinigde grond’ (A23, 1997). De voorstellen die in de beleidsnota ‘Grond grondig bekeken’ worden gedaan ten aanzien van schone en licht verontreinigde grond komen op hoofdpunten overeen met dit advies. In het advies S37 wordt aanbevolen om de voorwaarde te laten vervallen dat licht verontreinigde grond bij toepassing als bodem zou moeten voldoen aan de bodemgebruiksnorm van de (toekomstige) functie van de locatie. Wat betreft de vergelijkbare kwaliteit van grond met de bodem op de locatie waar de grond wordt toegepast, moet niet alleen naar verontreinigende stoffen worden gekeken, maar ook naar aspecten als grondsoort en de verontreinigingsgeschiedenis van grond.

De transportafstand van grond dient beperkt te zijn. Volgens de TCB verdient het de voorkeur om grond te hergebruiken binnen dezelfde zone als waar het vandaan komt boven hergebruik binnen hetzelfde beheersgebied. Hergebruik van grond als bodem buiten hetzelfde beheersgebied wordt afgewezen.

In tegenstelling tot de beleidsnota ziet de TCB het toepassen van ernstig verontreinigde grond slechts als een uitzondering. Hergebruik van ernstig verontreinigde grond heeft geen grotere voorkeur dan het reinigen ervan. De mogelijkheid moet worden opengehouden dat de kwaliteit van ernstig verontreinigde grond binnen een redelijke termijn en tegen redelijke kosten kan worden verbeterd.

design by Het Lab | build by nieta