pdf S52(2000) Advies Hoge gehalten aan van nature voorkomende stoffen

Deze ontheffing is noodzakelijk voor het uitvoeren van onderzoek door Plant Research International op de Proefboerderij voor Melkveehouderij en Milieu De Marke (DL. 2002/2232). De commissie is het eens met het ontwerpbesluit om de ontheffing te verlenen. Zij is van oordeel dat het onderzoek doelmatig en transparant is opgezet. Bovendien komt het onderzoek voor een deel tegemoet aan de in een eerder advies (TCB S36(2002)) geuite wens van de commissie om de mineralenbalans in relatie tot de verschillende wijzen van bedrijfsvoering en bemesting met veldmetingen in beeld te brengen.

design by Het Lab | build by nieta