pdf A081(2012) Advies Klimaat en het bodem- en watersysteem in gebiedsontwikkeling

Het bodem- en watersysteem kan ook in Nederland significante bijdragen leveren aan zowel adaptatie aan als mitigatie van klimaatverandering, in het stedelijk en het landelijk gebied. Dit is de hoofdconclusie van de TCB in een advies dat op 20 december 2012 is uitgebracht op verzoek van de Minister van Infrastructuur en Milieu. Het advies bevat een inventarisatie van maatregelen waarmee deze bijdragen kunnen worden gerealiseerd. Daarbij zijn ook de tijdschaal, de effectiviteit en het toepassingsgebied aangegeven. Voor mitigatie zijn de bijdragen van de verschillende maatregelen ook indicatief gekwantificeerd.

design by Het Lab | build by nieta