pdf Boek Ontdek de stadsbodem

Waarom een boek? De TCB besprak op verzoek van het voormalige ministerie van VROM de gevolgen van verstedelijking voor de bodem. Dit naar aanleiding van het thema “afdekken” uit de Europese bodemstrategie. De TCB raakte geïnspireerd door hetgeen stadsbodems te bieden hebben aan de bewoners van de stad. En stelde vast dat er weinig aandacht is voor de rol van stadsbodems. Daarom gaf de TCB opdracht tot een studie die resulteerde in het boek ‘Ontdek de stadsbodem’ met als belangrijkste doelgroep de gemeenteambtenaar.

design by Het Lab | build by nieta