pdf S23(1998) Advies Onderzoeksheffing verifictaie

In dit advies gaat de TCB in op een ontheffing van de verplichting tot het gebruik van emissie-arme aanwendingstechnieken in verband met een onderzoek naar de verificatie van ammoniak-emissie bij mestaanwending in de praktijk. Dit onderzoek wordt door IMAG-DLO uitgevoerd en wordt wenselijk geacht omdat de vermindering van de ammoniakuitstoot op nationaal en lokaal niveau in de praktijk lager is dan berekend op grond van emissiecoƫfficiƫnten. Dit wordt toegeschreven aan het gebruik van apparatuur met een lagere emissiereductie, een onjuiste toepassing van apparatuur en emissie uit huidmondjes van bemest gras. Gezien het belang van het onderzoek heeft de TCB geen bezwaar tegen het verlenen van ontheffing.

design by Het Lab | build by nieta