pdf S34(2000) Advies Verzoek tot ontheffing ex artikel 5 Bgdm 1998

Aanleiding voor het advies vormde het verzoek van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu aan de Minister van LNV om ontheffing te verlenen van de regel dat je dierlijke mest alleen via erkende emissiearme technieken (injectie ed.) mag aanwenden. De Vereniging wilde namelijk onderzoek doen naar de effecten op de nutriƫntenbalans van het toedienen aan veevoer van het toevoegmiddel FIR (Fysische Ionen Regulator). Dit FIR zou dan via de spijsvertering in de mest terechtkomen en onder andere de emissie van ammoniak tegengaan. De Minister was, zo bleek uit het voor advies voorgelegde Ontwerpbesluit, voornemens om geen ontheffing te verlenen voor dit onderzoek. Ontheffing is pas mogelijk als het onderzoek waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd voldoet aan criteria van het BGDM1998. Die criteria hebben betrekking op de kwaliteit van het onderzoeksplan en de schaal en tijdsduur van het onderzoek. De Minister heeft geconcludeerd dat het onderzoek niet aan deze criteria voldoet. De TCB is het met deze conclusie eens en ondersteunt het besluit om af te zien van ontheffing.

design by Het Lab | build by nieta