pdf S36(1999) Advies Verzoek tot ontheffing ex artikel 7 Bgdm, ontheffing van de verplichting tot emissie-arme aanwending in verband met onderzoek naar ammoniak-emissie

Het verzoek om ontheffing ex artikel 7 betreft een onderzoek naar het effect van een integrale bedrijfsaanpak op de ver-betering van de mest- en bodemkwaliteit (DL. 2002/1954). Het onderzoeksprogramma bij de milieucoƶperaties VEL & VANLA kan hiermee worden voortgezet. In een eerder advies over het onderzoek bij de milieucoƶperaties, TCB S68(1999) heeft de commissie al laten weten in beginsel positief te staan tegenover gebiedsgericht en bedrijfsgericht onderzoek naar het verminderen van nutriƫntenemissies. Door specifiek aandacht te besteden aan bedrijfsspecifieke en gebiedsspecifieke omstandigheden kan nagegaan worden in hoeverre het vanuit het oogpunt van mineralenmanagement voordelen biedt om bij de bedrijfsvoering af te wijken van de algemene stelregels. De commissie had ten aanzien van deze verzoekaanvraag dan ook geen bezwaren tegen het onderzoek in de voorgestelde opzet onder de in het ontwerpbesluit genoemde condities.

design by Het Lab | build by nieta