pdf S54(2002) Advies Vrijstellingsregeling gebruik dierlijke meststoffen

Door de uitzonderlijke weersomstandigheden (overvloedige regenval) in de maand augustus waren agrariërs vrijwel niet in de staat om dierlijke meststoffen uit te rijden. Daarom werd een vrijstelling van het uitrijverbod voorgesteld voor de periode van 1 tot en met 15 september. Dit uitrijverbod zou moeten gelden voor zand en lössgronden, die zijn aangewezen op de bij het Besluit bijbehorende kaarten. Bovendien ging het om bepaalde categorieën van grondgebruik, te weten:
- grasland;
- bouwland, indien op het moment van gebruik van dierlijke meststoffen op die grond een gewas wordt geteeld;
- niet-beteelde grond, indien deze grond uiterlijk acht dagen na het gebruik van de dierlijke meststoffen gelijkmatig is ingezaaid of beplant met een gewas.

De commissie adviseerde positief over de vrijstelling.

design by Het Lab | build by nieta