pdf S56(2002) Advies Vrijstellingsregeling gebruik meststoffen

De vrijstellingsregeling beoogt een aantal onbedoelde beperkingen voor de landbouwkundige praktijk, die als gevolg van de wijziging Besluit gebruik meststoffen van 23 juli 2001 zijn ontstaan, op te heffen. Zij loopt vooruit op een voor te bereiden wijziging van het Besluit.

De commissie kan zich vinden in de afwegingen die voor deze vrijstellingsregeling zijn gemaakt. Zij is echter wel van mening dat een definitieve wijziging van het Besluit gebruik meststoffen een bredere afweging verdient van het landbouwkundig belang ten opzichte van de lange termijn nadelige effecten van het omploegen van grasland op de bodem.

De commissie vindt tevens dat, rekening houdend met de regels van Goede Landbouwpraktijk (GLP) en de EG-richtlijnen, een nadere afweging zou moeten worden gemaakt ten aanzien van de toe te passen graszode-vernietigingsmiddelen (mechanisch, chemisch, thermisch, biologisch, etc.) in relatie tot de toepassingsperiode en de gevolgen voor het milieu.

design by Het Lab | build by nieta