pdf S68(1999) Advies Ontwerpontheffing artikel 4 Bgdm

In dit advies ging de TCB in op een ontheffing voor de eerste maand van september 1999 van het verbod om dierlijke mest uit te rijden. De ontheffing was bedoeld voor melkveehouders die zijn aangesloten bij de milieucoöperaties VEL en VANLA. De ontheffing moet onderzoek mogelijk maken naar de mogelijkheid om bij aanwenden van mest in september toch nog lage niveaus van stikstofverliezen te behalen. In de adviesaanvraag wordt verwezen naar een onderzoeksvoorstel.

De TCB staat in beginsel positief tegenover gebiedsgericht en bedrijfsgericht onderzoek naar het verminderen van nutriëntenemissies. Specifieke omstandigheden in gebieden en op bedrijven kunnen aanleiding geven om af te wijken van algemene stelregels en voorschriften bij de bedrijfsvoering. Voordat de gevolgen van dergelijke alternatieve werkwijzen op grote schaal wordt onderzocht, moet er volgens de TCB wel aanwijzingen zijn dat dit voordelen heeft voor het nutriëntenbeheer. Die aanwijzingen waren er bij dit onderzoek niet. Daarom raadde TCB af om de ontheffing te verstrekken. (code S68(1999)) (categorie: mest)

design by Het Lab | build by nieta