Taak: advies over bodembescherming

De officiële taak van de TCB is te adviseren over ‘de uitvoering van wettelijke voorschriften en beleid, voor zover deze betrekking hebben op aangelegenheden van technische aard op het gebied van de bodembescherming’. Deze taak staat zo omschreven in de Wet bodembescherming (Wbb).

Doel: ondersteuning bij beleid

Doel van de TCB is om overheden en andere partijen te ondersteunen met technisch-wetenschappelijke kennis over bodem. Deze ondersteuning kan leiden tot beter beleid.

design by Het Lab | build by nieta